Uchwała Nr VIII/33/11 (469 KB)Uchwała Nr VIII/29/11 (185 KB) Rady Gmi... 

 

 

Uchwała Nr VIII/33/11 (469 KB)Uchwała Nr VIII/29/11 (185 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupia wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
***********************************
Uchwała VIII/30/11 (212 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupia
***********************************
Uchwała Nr VIII/31/11 (217 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn.
" Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gmine Słupia" wnioskowanego przez
Gminę Słupia do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
***************************************
Uchwała Nr VIII/32/11 (222 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia  21 czerrwca 2011 roku
w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn." Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Słupia" który będzie realizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Słupia do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
*****************************************
Uchwała Nr VIII/33/11 (469 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sparwie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
****************************************
Uchwała Nr VIII/34/11 (716 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
****************************************
Uchwała Nr VIII/35/11 (2495 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi: Słupia, Gzów, modła, Podłęcze i Bonarów
Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/35/11 (3459 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/35/11 (3665 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/35/11 (2416 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr VIII/35/11 (4430 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr VIII/35/11 (5947 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr VIII/35/11 (3081 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr VIII/35/11 (3657 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr VIII/35/11 (5819 KB)
Załącznik nr 9 do uchwały Nr VIII/35/11 (2802 KB)
Załącznik nr 10 do uchwały Nr VIII/35/11 (15 KB)
Załącznik nr 11 do uchwały Nr VIII/35/11 (350 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
 

 


Liczba odwiedzin : 557
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2011-07-20 10:51:53
Czas publikacji: 2011-07-20 10:51:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak