Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/277/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowego deficytu budżetowego Gminy Słupia w 2019 roku

2018-12-04 12:22:02
Uchwała Nr III/278/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2023

2018-11-30 08:45:54
Uchwała Nr III/276/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Słupia na 2019 rok

2018-11-30 08:38:17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2023

2018-11-30 08:34:49
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2019 rok

2018-11-30 08:32:13
Uchwała Nr XXXV/170/17 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2022

2018-01-04 15:16:06
Uchwała Nr III/283/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

2017-12-08 13:17:00
Uchwała Nr III/285/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2022

2017-12-08 13:15:34
Uchwała Nr III/284/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Słupia w 2018 roku

2017-12-08 13:13:42
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

2017-11-22 11:59:57