Uchwała Nr IX/37/11 (195 KB) Rady Gminy Słupia z dnia 19 sierpnia 20... 

 

 

Uchwała Nr IX/37/11 (195 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
**********************************
Uchwała Nr IX/38/11 (219 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
**********************************
Uchwała Nr IX/39/11 (345 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
*********************************
Uchwała Nr IX/40/11 (341 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Wójta Gminy.
********************************
Uchwała Nr IX/41/11 (345 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
*********************************
Uchwała Nr IX/42/11 (347 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
******************************
Uchwała Nr IX/43/11 (347 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
*****************************
Uchwała Nr IX/44/11 (1082 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 

 


Liczba odwiedzin : 367
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2011-12-29 12:11:16
Czas publikacji: 2011-12-29 12:11:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak