Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/202/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 września 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2018 roku

2018-09-25 10:56:50
Informacja Wójta Gminy Słupia z dnia 27 sierpnia 2018 roku z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i z przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

2018-09-25 10:40:56
Informacja Wójta Gminy Słupia z dnia 27 sierpnia 2018 roku z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

2018-09-25 10:28:46
Uchwała Nr III/97/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Słupia z wykonania budżetu za 2017 rok

2018-05-18 14:24:24
Sprawozdania finansowe ( na koniec lat 2015- 2017 )

2018-05-08 13:44:29
Uchwała Nr III/70/2017 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Słupia z wykonania budżetu za 2016 rok

2017-05-10 14:27:37
Sprawozdanie Wójta Gminy Słupia z dnia 24 marca 2017 roku z wykonania budżetu za 2016 rok

2017-05-10 14:26:04
Uchwała Nr III/224/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 września 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2016 roku

2016-10-04 11:50:28
Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Słupia za I półrocze 2016 r.

2016-10-04 11:47:04
Informacja Wójta Gminy Słupia z dnia 25 sierpnia 2016 roku z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i z przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 rok

2016-10-04 10:07:18