Uchwała Nr X/45/11 (362 KB) Rady Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 201... 

 

 

Uchwała Nr X/45/11 (362 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupia na lata 2011-2015.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
*****************************
Uchwała Nr X/46/11 (339 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupia.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
*****************************
Uchwała Nr X/47/11 (195 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone
przez Gminę Słupia.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
******************************
Uchwała Nr X/48/11 (345 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
********************************
Uchwała Nr X/49/11 (402 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy.
*********************************
Uchwała Nr X/50/11 (581 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
*******************************
Uchwała Nr X/51/11 (298 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 sierpnia 2011 rok
w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej działającej na terenie Gminy Słupia, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objetego dotacją.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
 

 


Liczba odwiedzin : 1899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2011-12-29 12:20:39
Czas publikacji: 2011-12-29 12:20:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak