Uchwała Nr XI/52/11 (969 KB) Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 20... 

 

 

Uchwała Nr XI/52/11 (969 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla fragmentów wsi Słupia Bonarów
i Krosnowa.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
**************************
Uchwała Nr XI/53/11 (272 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla wsi; Słupia, Gzów, Modła, oodłęcze. bonarów. Krosnowa, Nowa Krosnowa, Winna Góra i Wólka Nazdroje.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
************************
Uchwała Nr XI/54/11 (714 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy na 2011 rok
************************
Uchwała Nr XI/55/11 (349 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy
**************************
Uchwała Nr XI/56/11 (165 KB)
Rady gminy słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Słupia
***************************
Uchwała Nr XI/57/11 (167 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Słupia
****************************
Uchwała Nr XI/58/11 (291 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia w ramach I etapu realizowanego w 2011 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
 

 


Liczba odwiedzin : 510
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2011-12-29 12:38:31
Czas publikacji: 2011-12-29 12:38:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak