Uchwała Nr XVI/78/12 (180 KB) Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2... 

 

 

Uchwała Nr XVI/78/12 (180 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie wyzanczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słupi do realizacji zadań Gminy Słupia z zakresu z rodziną
*************************************
Uchwała Nr XVI/79/12 (1103 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2012-2015
**************************************
Uchwała Nr XVI/80/12 (2953 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 stycznia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
 

 


Liczba odwiedzin : 391
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-05-24 10:33:28
Czas publikacji: 2012-05-24 10:33:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak