Rady Gminy Słupia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie uc... 

 

 

Uchwała nr XIX/86/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odporowadzania ścieków na terenie Gminy Słupia

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx


********************************
Uchwała nr XIX/87/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Słupia
********************************
Uchwała nr XIX/88/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zmian  w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Słupia na lata 2012-2015
********************************
Uchwała nr XIX/89/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 

 


Liczba odwiedzin : 10210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-09-04 09:32:49
Czas publikacji: 2012-09-04 09:32:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak