Uchwała Nr XII/59/11 (205 KB) Rady Gminy Słupia z dnia 28 październi... 

 

 

Uchwała Nr XII/59/11 (205 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie wyboru ławnika.
*****************************
Uchwała Nr XII/60/11 (411 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
*******************************
Uchwała Nr XII/61/11 (953 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 


Liczba odwiedzin : 407
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2011-12-29 12:41:48
Czas publikacji: 2011-12-29 12:41:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak