Uchwała Nr XIII/62/11 (190 KB) Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada... 

 

 

Uchwała Nr XIII/62/11 (190 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx

*******************************
Uchwała Nr XIII/63/11 (154 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
*******************************
Uchwała Nr XIII/64/11 (249 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łodzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
******************************
Uchwała Nr XIII/65/11 (726 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
********************************
Uchwała Nr XIII/66/11 (495 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie uchwalenia na rok 2012 Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.
**********************************
Uchwała Nr XIII/67/11 (725 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2011 rok
********************************
Uchwała Nr XIII/68/11 (369 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

Dziennik Urzędowu Województwa Łodzkiego
dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx
*****************************
Uchwała Nr XIII/69/11 (328 KB)
Rady Gminy Słupia
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy inforamcji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx

 


Liczba odwiedzin : 524
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2011-12-29 12:52:45
Czas publikacji: 2011-12-29 12:52:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak