Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie... 

 

 

Uchwała Nr XV/71/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok
****************************************
Uchwała Nr XV/72/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
****************************************
Uchwała Nr XV/73/11
Rady Gminy Słupiaz dnia 30 grudnia 2012 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia obejmującego fragmenty wsi Słupia, Zagórze
**************************************
Uchwała Nr XV/74/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2012 roku
w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia obejmującego fragmenty wsi Słupia.
**************************************
Uchwała Nr XV/75/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2011 rok
***********************************
Uchwała Nr XV/76/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2011-2015
**************************************
Uchwała Nr XV/77/11
Rady Gminy Słupia
z dnia 30 grudnia 2012 roku
zmieniająca uchwałę Nr XI/58/11 w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających zabest z terenu Gminy Słupia w ramach I etapu realizowanego w 2011 roku.

 


Liczba odwiedzin : 403
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-12-12 11:58:44
Czas publikacji: 2012-12-12 11:58:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak