Rady Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie... 

 

 

Uchwała nr XX/90/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupia za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Słupia za 2011 rok
*******************************
Uchwała nr XX/91/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupia
*********************************
Uchwała nr XX/92/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 


Liczba odwiedzin : 352
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-09-04 09:37:54
Czas publikacji: 2012-09-04 09:37:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak