Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2012 roku w spraw... 

 

 

Uchwała Nr XXIII/103/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego
*********************************
Uchwała Nr XXIII/104/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
***********************************
Uchwała Nr XXIII/105/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie podziału Gminy Słupia na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
***********************************
Uchwała Nr XXIII/106/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
********************************
Uchwała Nr XXIII/107/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
***************************************
Uchwała Nr XXIII/108/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy
***************************************
Uchwała Nr XXIII/109/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie nata 2912- 2015
****************************************
Uchwała Nr XXIII/110/12
Rady Gminy Słupia
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 


Liczba odwiedzin : 475
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2012-12-13 12:08:46
Czas publikacji: 2012-12-13 12:08:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak