Uchwała Nr XXVI/132/13 Rady Gminy Słupia z dnia 26 marca 2013 roku w s... 

 

 

Uchwała Nr XXVI/132/13 Rady Gminy Słupia z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku Uchwała 132

 

Uchwała Nr XXVI/133/13 Rady Gminy Słupia z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Słupia w 2013 roku Uchwała 133
załącznik do uchwały 133

 

Uchwała Nr XXVI/134/13 Rady Gminy Słupia z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2013 - 2016 Uchwała 134

 

Uchwała Nr XXVI/135/13 Rady Gminy Słupia z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2013 rok uchwała 135

 


Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2013-07-16 11:26:49
Czas publikacji: 2013-07-16 11:26:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak