Uchwała Nr XXVII/136/13 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2013 roku w s... 

 

 

Uchwała Nr XXVII/136/13 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupia do wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wskutek skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek i poboru opłaty targowej uchwała 136

 

Uchwała Nr XXVII/137/13 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi uchwała 137

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3270

 

Uchwała Nr XXVII/138/13 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi uchwała 138

 

Uchwała Nr XXVII/139/13 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia uchwała 139

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3427

Uchwała Nr XXVII/140/13 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała 140

 

Uchwała Nr XXVII/141/13 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  Uchwała 141

 


Liczba odwiedzin : 411
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2013-07-16 11:49:06
Czas publikacji: 2013-07-16 11:49:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak