Rady Gminy Słupia z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawi... 

 

 

Uchwała Nr XXV/124/13
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2013-2016
*******************************
Uchwała Nr XXV/125/13
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
*******************************
Uchwała Nr XXV/126/13
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupia do wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wskutek skargi Prokuratura Rejonowego w Brzezinach na uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Słupia
*******************************
Uchwała Nr XXV/127/13
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2013 roku
 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/114/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1233


********************************
Uchwała Nr XXV/128/13
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1358


********************************
Uchwała Nr XXV/129/13
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
*******************************
Uchwała Nr XXV/130/13
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2013 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/111/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1234


*******************************
Uchwała Nr XXV/131/13
Rady Gminy Słupia
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry w 2013 roku
 

 


Liczba odwiedzin : 10366
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2013-02-19 14:54:14
Czas publikacji: 2013-02-19 14:54:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak