Uchwała Nr XXX/153/13 Rady Gminy Słupia z dnia 23 października 2013 ro... 

 

 

Uchwała Nr XXX/153/13 Rady Gminy Słupia z dnia 23 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolotariacie na rok 2014 Uchwała Nr XXX/153/13

Uchwała Nr XXX/154/13 Rady Gminy Słupia z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia Uchwała Nr XXX/154/13

Uchwala Nr XXX/155/13 Rady Gminy Słupia z dnia 23 października 2013 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Słupia uprawnień do określenia wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczniści publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej Gminy Słupia Uchwała Nr XXX/155/13

Uchwała Nr XXX/156/13 Rady Gminy Słupia z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmianw budżecie gminy na 2013 rok Uchwała XXX/156/13

 


Liczba odwiedzin : 410
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2013-12-04 11:41:10
Czas publikacji: 2013-12-04 11:41:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak