Uchwała Nr XXXII/164/13 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku... 

 

 

Uchwała Nr XXXII/164/13 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finnasowej Gminy Słupia na lata 2014 - 2018 Uchwała XXXII/164/13

Uchwała Nr XXXII/165/13 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Uchwała Nr XXXII/165/13

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=591

Uchwała Nr XXXII/166/13 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finsnowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowane i koordynowanie porad lekarza psychiatry w 2014 roku Uchwała Nr XXXII/166/13

Uchwała Nr XXXII/167/13 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Uchwała Nr XXXII/167/13

Uchwała Nr XXXII/168/13 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Uchwała Nr XXXII/168/13

Uchwała Nr XXXII/169/13 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2013-2018 Uchwała Nr XXXII/169/13

Uchwała Nr XXXII/170/13 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała Nr XXXII/170/13

 


Liczba odwiedzin : 349
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2014-01-30 10:25:21
Czas publikacji: 2014-01-30 10:25:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak