Uchwała Nr XXXI/157/13 Rady Gminy Słupia z dnia 22 listopada 2013 roku... 

 

 

Uchwała Nr XXXI/157/13 Rady Gminy Słupia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego Uchwała XXXI/157/13

Dziennik Urzędowy Województwa Łodzkiego

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5204

 

Uchwała Nr XXXI/158/13 Rady Gminy Słupia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Uchwała Nr XXXI/158/13

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5596

 

Uchwała Nr XXXI/159/13 Rady Gminy Słupia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia Uchwała Nr XXXI/159/13

 

Uchwała Nr XXXI/160/13 Rady Gminy Słupia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Uchwała Nr XXXI/160/13

 

Uchwała Nr XXXI/161/13 Rady Gminy Słupia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2013-2018 Uchwała XXXI/161/13

 

Uchwała Nr XXXI/162/13 Rady Gminy Słupia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała Nr XXXI/162/13

 

Uchwała Nr XXXI/163/13 Rady Gminy Słupia z dnia 22 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XIII/64/11 w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych Uchwała XXXI/163/13

Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Łódzkiego http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5205
 


Liczba odwiedzin : 402
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2013-12-04 12:02:07
Czas publikacji: 2013-12-04 12:02:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak