Rady Gminy Słupia z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie w... 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/176/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXXIV/177/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Słupia w 2014 roku

Uchwała XXXIV/178/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 marac 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała XXXIV/179/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2014-2018

Uchwała XXXIV/180/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

 

 


Liczba odwiedzin : 334
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2014-04-04 11:32:20
Czas publikacji: 2014-04-04 11:32:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak