Rady Gminy Słupia z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie... 

 

 

Uchwała Nr XXXVI/183/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupia za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVI/184/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupia w 2013 roku

Uchwała Nr XXXVI/185/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Słupia

Uchwała Nr XXXVI/186/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowsta Gminy Słupia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - " GNIAZDO" z siedzibą w Skierniewcach w okresie programowania 2014-2020.

Uchwala Nr XXXVI/187/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3008

Uchwała Nr XXXVI/188/14
Rady Gminy Słupia
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia na 2014 rok

 

 


Liczba odwiedzin : 1640
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2014-07-17 13:07:23
Czas publikacji: 2014-07-17 13:07:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak