Zasiłki rodzinne 

 

 

   
Od 1 maja 2004 r.  nastąpiła zmiana przepisów dotyczących przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i alimentów:

     Dotychczasowe zasiłki i alimenty zastąpione zostały nowym systemem zwanym świadczeniami rodzinnymi.

     Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza zupełnie nowy system świadczeń wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.
Likwidacji uległy natomiast zasiłki wychowawcze oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Na nowy system świadczeń rodzinnych składają się zasiłek rodzinny oraz siedem  dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

· urodzenia dziecka (do 30 kwietnia 2004 r. macierzyński zasiłek jednorazowy z pomocy społecznej),

· korzystania z urlopu wychowawczego,

· samotnego wychowywania dziecka do 7 lat i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (do 30 kwietnia 2004 r. zasiłek okresowy gwarantowany z pomocy społecznej),

· samotnego wychowywania dziecka (do 30 kwietnia 2004 r. świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego),

· edukacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

· rozpoczęcia roku szkolnego,

· podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

oraz świadczenia opiekuńcze takie jak:

· zasiłek pielęgnacyjny,

· świadczenie pielęgnacyjne (do 30 kwietnia 2004 r. zasiłek stały z pomocy społecznej

 

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - kwotę 583 zł.

 

 


Liczba odwiedzin : 1636
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Alina Latek
Osoba odpowiedzialna za informację : Alina Latek
Czas wytworzenia: 2004-10-12 15:21:17
Czas publikacji: 2004-10-12 15:21:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak