Podatki 

 

 


    - 
osoba posiadająca na terenie gminy gospodarstwo rolne lub nieruchomość otrzymuje z Urzędu decyzję wymiarową (nakaz płatniczy) za pośrednictwem sołtysa zgodnie z którą jest zobowiązana do wpłat należności z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości,

    - osoby posiadające samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy otrzymują na początku roku deklaracje , które są zobowiązane wypełnić i złożyć w urzędzie.

   


Liczba odwiedzin : 4989
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-12 16:00:02
Czas publikacji: 2004-10-12 16:00:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak