Wpłaty należności z tytułu podatków 

 

 

 

     -    wpłat należności z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz od nieruchomości dokonuje podatnik u sołtysa swojej wsi w czterech ratach określonych w nakazie płatniczym,

     -   wpłat można dokonywać w kasie Urzędu.

   


Liczba odwiedzin : 4179
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-12 16:03:45
Czas publikacji: 2004-10-12 16:03:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak