Ulgi, umorzenia i zwolnienia podatkowe 

 

 


Podatnik może ubiegać się o skorzystanie z następujących ulg:

      - żołnierskiej po złożeniu podania i zaświadczenia o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej przez samego podatnika lub członka rodziny,

      - inwestycyjnej z tytułu budowy lub modernizacji budynku inwentarskiego po złożeniu podania i rachunków stwierdzających prowadzenie inwestycji,

      - z tytułu kupna gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa po złożeniu podania i oświadczenia, że sprzedający nie jest krewnym w linii prostej,

       - umorzenia podatku po złożeniu podania i przedłożeniu  zaświadczeń  o zarobkach w przypadku pracy poza gospodarstwem ,  zaistniałych klęskach i upadkach w gospodarstwie,

       - umorzenia odsetek za zwłokę po złożeniu podania z uzasadnieniem,

       - odroczenia terminu płatności po złożeniu podania z uzasadnieniem. 
                

Podania w powyższych sprawach są zwolnione z opłaty skarbowej.

   


Liczba odwiedzin : 4288
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 10:11:47
Czas publikacji: 2004-10-13 10:11:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak