Operacje dokonywane w kasie Urzędu 

 

 


Operacje dokonywane w kasie Urzędu:

1. Wpłaty należności z tytułu:

  • podatku rolnego,
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłaty za wydanie dowodu osobistego,
  • opłaty za zużycie wody po spisaniu stanu licznika,
  • opłaty za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • opłaty za wypis z planu przestrzennego zagospodarowania.

2. Zakupić znaczki skarbowe.

3. Podnieść wartość weksla bankowego:

  • przynieść weksel z banku i uiścić opłatę skarbową w wysokości 1,00 zł., za każde 1.000,00 zł podniesionego weksla.

 

 


Liczba odwiedzin : 4836
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 10:45:34
Czas publikacji: 2004-10-13 10:45:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak