Rolnictwo 

 

 


Jak uzyskać płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.

Każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne obejmujące działki o łącznej powierzchni minimum 1 ha, które kwalifikują się do objęcia płatnościami, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, może składać wniosek o płatności w placówce terenowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Producent rolny będzie otrzymywał dopłaty bezpośrednie w formie jednolitej płatności obszarowej (tj. płatność podstawowa, która w latach 2004, 2005, 2006 wyniesie odpowiednio 25%, 30%, 35% płatności obowiązujących w UE).

System jest dobrowolny, rolnik sam decyduje czy chce składać wniosek i korzystać z płatności bezpośrednich.

Rolnik może składać wniosek i korzystać z dopłat do działek rolnych po spełnieniu minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska.

Minister Rolnictwa określa corocznie rodzaje roślin i stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych dopłat.

W 2004 roku wnioski o płatność producent rolny składa w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca.

Po tym terminie zostaną przeprowadzone kontrole sprawdzające uprawnienia rolników do dopłat.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów – załącznik nr 7.

Wniosek on płatności bezpośrednie – załącznik nr 8.

Umowa dzierżawyzałącznik nr 9.

  


Liczba odwiedzin : 2331
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 13:44:29
Czas publikacji: 2004-10-13 13:44:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak