Zmiana klasyfikacji gruntów 

 

 


W ewidencji gruntów możemy też znaleźć dane dotyczące jego klasy:

-klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami i wodami zamkniętymi o powierzchni do 10 hektarów.

Jeśli uważamy. że istnieje potrzeba przeprowadzenia na nowo klasyfikacji gruntu (nadanie klasy lub zmiana klasy), możemy wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do starosty powiatowego; on rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej o zasadności nadania klasy lub jej zmianie.

Od decyzji negatywnej można się odwołać do wojewody. Projekt klasyfikacji gruntów opracowuje klasyfikator, który określa typ i klasę gleby oraz sporządza potrzebną dokumentację (podstawę do naniesienia zmian w ewidencji gruntów).

Sama klasyfikacja nie zmienia przeznaczenia gruntów, lecz uściśla jedynie, jaką grunty mają przydatność gospodarczą. Przeprowadzenie klasyfikacji jest korzystne wtedy, gdy mamy grunt rolny niesklasyfikowany. Za taki uiszcza się bowiem podatek od nieruchomości, zaś po klasyfikacji -podatek rolny, który jest kilkakrotnie niższy od podatku od nieruchomości.

 

  


Liczba odwiedzin : 11181
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 15:21:58
Czas publikacji: 2004-10-13 15:21:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak