Podstawa prawna 

 

 

 

  • ustawa z 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 maja 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454).
  


Liczba odwiedzin : 5498
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 15:23:39
Czas publikacji: 2004-10-13 15:23:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak