Ewidencja gruntów i budynków 

 

 


Ewidencja gruntów i budynków, zwana inaczej katastrem nieruchomości, jest drugim obok ksiąg wieczystych zbiorem danych o nieruchomości. Możemy w niej szukać informacji dotyczących położenia, wielkości czy stanu zagospodarowania nieruchomości.

Z kolei w księdze wieczystej możemy sprawdzić, jaki jest stan prawny nieruchomości, czyli kto jest jej właścicielem, czy nieruchomość jest obciążona służebnością, hipoteką lub prawami osób trzecich.

Dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą odpowiednich wpisów do księgi wieczystej, a także wymiaru podatków, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i sporządzania danych statystycznych.

   


Liczba odwiedzin : 11683
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 14:23:20
Czas publikacji: 2004-10-13 14:23:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak