Podmiot prowadzący ewidencję gruntów i budynków 

 

 


     Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, jest zadaniem starosty.
Dlatego jeżeli chcemy sprawdzić dane zawarte w ewidencji gruntów, to musimy udać się do wydziału ewidencji gruntów w starostwie.

   


Liczba odwiedzin : 6397
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 14:25:35
Czas publikacji: 2004-10-13 14:25:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak