Podmioty uprawnione do otrzymania wypisu 

 

 


Dane zawarte w ewidencji są jawne, jednakże wypisy i wyrysy z operatu starosta wydaje się tylko:

  • właścicielom lub osobom fizycznym i prawnym, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal;
  • osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które mają w tym interes prawny (otrzymanie wypisu jest związane z  prawami lub obowiązkami danej osoby);
  • zainteresowanym organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego.

 

 


Liczba odwiedzin : 2869
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 14:36:33
Czas publikacji: 2004-10-13 14:36:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak