Przeznaczenie wypisu 

 

 


Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów są potrzebne m.in. do:

  • zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych;
  • ustanowienia służebności drogi koniecznej w postępowaniu sądowym;
  • stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości lub jej części;
  • rozgraniczenia nieruchomości.

Dane ewidencyjne warto też sprawdzić przed zakupem nieruchomości. Pozwalają one na dokładne określenie położenia nieruchomości i sprawdzenie na przykład jej połączenia z drogą publiczną, a w wypadku nieruchomości rolnych -klasy gruntu i przydatności gospodarczej.

   


Liczba odwiedzin : 2273
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 14:40:11
Czas publikacji: 2004-10-13 14:40:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak