Zmiana danych w ewidencji 

 

 


Jeśli właściciel działki ma wątpliwości co do prawidłowości danych ewidencyjnych, może wnioskować o naniesienie zmian w ewidencji.
Zmiany bezsporne, stanowiące jedynie aktualizację operatu ewidencyjnego (rodzaj użytku gruntu, dane techniczne budynku, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana danych osobowych właściciela w związku z zawarciem małżeństwa) podlegają jedynie rejestracji w komputerowym rejestrze kancelaryjnym zwanym "dziennikiem zgłoszeń zmian".
O zmianach tych starosta informuje organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych, miejscowy urząd statystyczny i osoby lub jednostki organizacyjne, na których wniosek zmianę wprowadzono.

Gorzej, jeśli nieprawidłowości dotyczą granic działki lub jej obszaru. Czasem ze dziwieniem dowiadujemy się, że dane zawarte w ewidencji gruntów nie zgadzają się z tym, co według naszej wiedzy powinno się w niej znajdować. na przykład że działka jest mniejsza o kilkadziesiąt metrów albo że granica przebiega inaczej niż ogrodzenie. Takich danych nie da się zmienić bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania administracyjnego.

 

 


Liczba odwiedzin : 2362
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 15:07:34
Czas publikacji: 2004-10-13 15:07:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak