Prawna wycinka drzew i krzewów 

 

 


Władający nieruchomością (właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy, dzierżawcy} obowiązani są do utrzymywania we właściwym stanie drzew oraz krzewów rosnących na terenach będących w ich władaniu. Jeśli na nieruchomości prowadzone są jakieś roboty budowlane, należy uważać, aby nie uszkodzić rosnących w pobliżu drzew i krzewów. W przeciwnym razie mogą być nałożone dotkliwe kary.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycinkę.

Na wycięcie drzew lub krzewów w większości wypadków potrzebne jest zezwolenie wójta.  Zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Jeśli chcemy wyciąć jakieś drzewo, które ma więcej niż pięć lat, to musimy wystąpić do urzędu gminy (referat gospodarki gruntami, rolnictwa i rozwoju gospodarczego – pokój nr 4 i 5) o wydanie zezwolenia. Jest ono potrzebne także wtedy; gdy drzewo jest uszkodzone lub uschnięte. Wniosek o wycięcie drzew lub krzewów stanowi załącznik nr 6.

Urząd może uzależnić wydanie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane miejsce albo zasadzenia w miejsce usuwanych drzew innej roślinności.

Kiedy pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów nie jest wymagane.

Bez zezwolenia można wyciąć drzewa i krzewy:

  • owocowe, z wyjątkiem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
  • sadzone na plantacjach,
  • te, których wiek nie przekracza pięciu lat.

 

 


Liczba odwiedzin : 35697
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-13 15:49:39
Czas publikacji: 2004-10-13 15:49:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak