Opłaty za wycięcie drzew i krzewów 

 

 


Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat. Inaczej jest z przedsiębiorcami. Otóż spółka lub osoba fizyczna która prowadzi działalność gospodarczą i w związku z tą działalnością zamierza wyciąć drzewa (na przykład deweloper chce wyciąć drzewa na terenie budowy), musi ponieść opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłata ta uzależniona jest od gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm.  Im grubsze, a zatem starsze drzewo, tym wyższa opłata. Przykładowo -opłata za wycięcie wierzby o obwodzie 50 cm wynosi 1082,50 zł, a jeśli pień takiego drzewa ma obwód 1 m - 4561 zł. Zdecydowanie wyższe stawki opłat obowiązują w wypadku wycinki bardziej wartościowych drzew. Przykładowo -za zezwolenie na wycięcie lipy, buku lub dębu o obwodzie 1 m trzeba zapłacić 37 500 zł.

Natomiast opłata za usunięcie krzewów wynosi 129,90 zł za metr kwadratowy powierzchni pokrytej krzewami.

Gdy o zezwolenie na wycięcie drzewa stara się osoba fizyczna, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale wycięcie drzewa nie ma związku z tą działalnością, to zapłaci ona 10% normalnej opłaty.

  


Liczba odwiedzin : 16015
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 09:35:41
Czas publikacji: 2004-10-14 09:35:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak