Kary za wycięcie drzew i krzewów bez zezwolenia 

 

 


Wójt może wymierzyć administracyjną karę pieniężną za:

  • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów przez niewłaściwe wykonywanie robót ziemnych lub zastosowanie sprzętu mechanicznego bądź środków chemicznych,
  • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  • zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów.

Podobnie jak w wypadku opłat jednostkowe stawki kar zależą od rodzaju i gatunku drzewa i są mniej więcej dwukrotnie wyższe niż stawki opłat za zezwolenie.

Przykładowo - kara za wycięcie bez zezwolenia wierzby o obwodzie 1 m wynosi 9100 zł, a za dąb lub lipę o takim obwodzie -75 000 zł.

Kary w takich wysokościach będą wymierzane osobom prawnym (spółkom). Natomiast kary dla osób fizycznych są dziesięciokrotnie niższe.

Za usunięcie bez zezwolenia drzewa obumarłego też trzeba będzie zapłacić -10% kary podstawowej. Jeżeli usunięte bez zezwolenia drzewo rosło na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, kara jest wyższa o 50%. Jeśli jednak drzewo zostało tylko uszkodzone i rokuje nadzieje na zachowanie żywotności, postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary może być zawieszone na trzy lata. Gdy w tym czasie drzewo obumrze, podejmuje się zawieszone postępowanie i wymierza karę, jeśli nie -umarza postępowanie.

Przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz opłat i kar za ich wycięcie nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych.

 

  


Liczba odwiedzin : 12490
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 09:40:40
Czas publikacji: 2004-10-14 09:40:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak