Podstawa prawna 

 

 


  • ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. nr 99, poz. 1079, zmiana .Dz. U. z 2001. r. nr 100, poz. 1085)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. nr 99, poz. 906)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek kar za usuwanie drzew (Dz. U. nr 99, poz. 907)
  • rozporządzenie ministra środowiska z 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwo1en i a oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów (Dz. U. nr 113, poz. 1074).

 

  


Liczba odwiedzin : 7929
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 09:45:17
Czas publikacji: 2004-10-14 09:45:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak