Pozwolenie na budowę 

 

 


Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Wydawane jest na wniosek inwestora, który jest składany w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Skierniewicach  - załącznik nr 2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – załącznik nr 3
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana,

Organ wydający decyzję pozwolenia na budowę musi ją wydać w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku, oraz należy założyć jeszcze 14 dni na uprawomocnienie dokumentu.

Pozwolenie na budowę ważne jest przez dwa lata; wygasa, gdy w tym okresie roboty nie zostały rozpoczęte lub gdy budowa została przerwana na okres dłuższy niż dwa lata.

 

   


Liczba odwiedzin : 7806
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 11:18:26
Czas publikacji: 2004-10-14 11:18:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak