Oddanie do użytkowania 

 

 


Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego co najmniej na 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania i jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji.

  


Liczba odwiedzin : 4434
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2004-10-14 15:03:37
Czas publikacji: 2004-10-14 15:03:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak