Gmina Słupia partner projektu „ Budowa Zintegrowanego Systemu e-... 

 

 

 

Gmina Słupia partner projektu
„ Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego
( WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO)
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne
Działanie IV.2.E – Usługi publiczne 
 
Nr Umowy : 83/2009/WR z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
Wartość podprojektu :  100 998,14 zł, dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 90.833,94 zł, wkład własny gminy 10.164,20 zł.
Głównym celem projektu jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.
Liderem Projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy współpracy z partnerami min. Gminą Słupia.
                W ramach projektu Gmina Słupia otrzymała:
-) 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem ,
-) 1 drukarka laserowa Kyocera 1300DN,
-) 1 urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 1128MFP,
-) 1 skaner EPSON –S50N,
-) drzwi antywłamaniowe wraz z zamkiem szyfrowym,
-) 2 serwery Lenowo TS 200
Ponadto otrzymano usługę wdrożeniową SOD i system antywirusowy, oraz publiczny punkt dostępu do Internetu ( infomat wolnostojący).
 
 
 


Liczba odwiedzin : 4275
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bachura
Czas wytworzenia: 2012-10-26 14:53:08
Czas publikacji: 2012-10-26 14:53:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak