Sesja III - 19 grudnia 2014 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr III/10/14 Rady gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry w 2015 roku

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 205.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 2.36M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2015-2019

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 3.56M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 5.15M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie uchwalenia planu pracy Rady gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 405.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 rok w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 314.02k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2015 rok

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 399.27k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 201 5ok

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 396.74k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wynagrodzenia wójta

Data: 2015-01-09 12:24:09 Rozmiar: 157.06k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/9/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Słupia

Data: 2015-02-02 13:56:58 Rozmiar: 966.04k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 561
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-01-09 12:03:28
Czas publikacji: 2015-02-02 13:56:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak