Zarządzenia 

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 1/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie planu budżetu gminy Słupia i planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 rok odrębnymi ustawami.

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 3.12M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 2/2015 Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Słupia z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Słupia w 2015 roku

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 295.8k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 3/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 770.79k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 4/2015 Wójta gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 427.53k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Słupia z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zasad organizacji i funkcjonowania Głównych Stanowisk Kierownika Wójta Gminy Słupia w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 857.79k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 6/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 17 lutego 2015 roku

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 456.87k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 7/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 769.25k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Słupi

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 186.96k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 9/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 1001.26k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 10/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla realizacji projektu " Wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje rekreacyjno sportowe w miejscowości Zagórze" oraz projektu " Zakup i montaż wiat oraz trybuny na boisku sportowym w miejscowości Słupia" w ramach działania 413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do protokolarnego zniszczenia niewykorzystanych formularzy ścisłego zarachowania niezbędnych do wydawania dowodów osobistych

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 222.11k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 12/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 764.51k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 13/15 Wójta gminy Słupia z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 829.27k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 14/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 roku

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 620.33k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 15/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 420.97k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 16/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 674.61k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 17/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-04-10 10:48:22 Rozmiar: 517.46k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 19/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 305.86k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupi

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 156.69k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 21/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2015 roku w spawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 10 maja 2015 roku

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 512.21k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 22/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji oraz powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 706.07k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 23/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 335.58k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 24/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 310.67k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 25/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 533.52k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 26/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 551.57k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 27/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 324.83k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 28/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 kwietnia 2015 roki zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Słupia w sprawie zasad ( polityki ) rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Gminy w Słupi

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 445.2k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 29/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 539.05k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 30/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 567.35k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 31/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 289.88k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 32/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 355.5k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 33/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 709.57k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 34/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 528.39k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 36/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 497.73k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 37/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 522.53k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 38/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 686.98k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 39/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 510.13k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 40/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wykonania planu budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-09 11:09:08 Rozmiar: 858.67k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2015/2016

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 185.89k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 42/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 518.59k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 43/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 538.07k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 44/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 677.88k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie na 45/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 723.98k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupi

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 156.66k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 648.66k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrześnian 2015 roku

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 408.48k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 48A/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 775.73k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 49/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 688.87k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 50/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 707.66k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 51/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 423.11k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Słupia

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 182.82k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 18 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 149.92k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 54/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 488.72k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 528.59k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 683.55k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 460.18k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 58/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 roku

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 765.24k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 59/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 7 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-02 15:08:19 Rozmiar: 789.05k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przygotowania przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Słupia

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 178.96k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 61/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 15 października 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 174.77k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 62/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 492.64k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 63/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 511.44k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 64/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 820.14k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 65/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 776.68k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 66/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 27 października 2015 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Słupi

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 158.02k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 67/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 499.28k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 68/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 734.43k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 69/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Urzędu Gminy w Słupi w 2015 roku

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 693.15k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 71/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 682.25k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 72/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 730.06k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 73/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 536.69k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 141.04k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 75/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 915.26k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 76/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 353.34k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 77/15 Wójta Gminy Słupia Z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 741.9k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 78/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 613.17k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 79/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 755.1k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 80/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 611.89k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 81/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 588.91k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 82/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 377k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 83/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wykonywania planu budżetu gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 320.16k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 84/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 163.02k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 85/15 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Słupi

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 223.96k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 86/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Słupi

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 139.45k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Słupi

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 141.47k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 31 grudnia 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 1/2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupi

Data: 2016-09-06 11:46:02 Rozmiar: 1.56M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 671
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-04-10 09:33:57
Czas publikacji: 2016-11-17 11:06:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak