Wybory do izb rolniczych 2015 

 

Wybory do izb rolniczych 2015

 

Informujemy, że w dniu 25 listopada br. Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła uchwałą Nr 9/2014 termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku. Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

 

Termin wykonania czynności Rodzaj czynności
1 2
najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r. podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r. sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r. powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe
najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r. zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania
najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r.
  • powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,
  • przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r. udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych
do godz. 24:00
30 maja 2015 r.
dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
do godz. 24:00
30 maja 2015 r.
przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym
godz. 8:00-18:00
31 maja 2015 r.
GŁOSOWANIE
najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzeni

                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                         Źródło :  
http://izbarolnicza.lodz.pl


Informacje dla kandydatów:

 

Załączniki

Oświadcznie chęci kandydowania - IRWŁ

Data: 2015-04-15 10:00:09 Rozmiar: 12.46k Format: .docx Pobierz

Zgloszenia kandydata osobiste-IRWŁ

Data: 2015-04-15 10:00:09 Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

Zgloszenie osoby upowaznionej - IRWŁ

Data: 2015-04-15 10:00:09 Rozmiar: 11.39k Format: .docx Pobierz

Upowaznienie dla osoby zgłaszajacej - IRWŁ

Data: 2015-04-15 10:00:09 Rozmiar: 11.36k Format: .docx Pobierz

Zgloszenie osoby prawnej - IRWŁ

Data: 2015-04-15 10:00:09 Rozmiar: 12.42k Format: .docx Pobierz

Upoważnienie OP - IRWŁ

Data: 2015-04-15 10:00:09 Rozmiar: 11.5k Format: .docx Pobierz

Lista osób popierających kandydata - IRWŁ

Data: 2015-04-15 10:00:09 Rozmiar: 12.83k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 709
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-04-15 09:31:34
Czas publikacji: 2015-04-15 10:00:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak