Uchwały Rady Gminy Słupia 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Data: 2015-07-07 11:25:24 Rozmiar: 139.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia " Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupia na lata 2014-2032"

Data: 2015-07-07 11:25:24 Rozmiar: 2.97M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Słupia

Data: 2015-07-07 11:25:24 Rozmiar: 234.89k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości

Data: 2015-07-07 11:25:24 Rozmiar: 206.85k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Data: 2015-07-07 11:25:24 Rozmiar: 157.87k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Data: 2015-07-07 11:25:24 Rozmiar: 163.74k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

Data: 2015-07-07 11:25:24 Rozmiar: 344.62k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słupia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze połrocze

Data: 2015-07-07 11:25:24 Rozmiar: 261.53k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Słupia na 2015 roku

Data: 2015-07-07 11:25:24 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 353
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-07-07 11:07:14
Czas publikacji: 2015-07-07 11:25:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak