Uchwały Rady Gminy Słupia 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Zagórze

Data: 2015-07-07 11:45:03 Rozmiar: 2.62M Format: .pdf Pobierz

Załącznik do Uchwały Nr V/29/15

Data: 2015-07-07 11:45:03 Rozmiar: 309.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Data: 2015-07-07 11:45:03 Rozmiar: 230.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Słupia na 2015 rok

Data: 2015-07-07 11:45:03 Rozmiar: 915.2k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/23/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oaz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemni o określonej wielkości

Data: 2015-07-07 11:45:03 Rozmiar: 189.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupia do wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wskutek skargi Prokuratura Rejonowego w Brzezinach na uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Słupia

Data: 2015-07-07 11:45:03 Rozmiar: 165.6k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 355
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-07-07 11:26:15
Czas publikacji: 2015-07-07 11:45:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak