Uchwały Rady Gminy słupia 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr VIII/38/15 Rady Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupia za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2014 rok

Data: 2015-07-07 12:06:03 Rozmiar: 4.96M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2015-07-07 12:06:03 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Data: 2015-07-07 12:06:03 Rozmiar: 158.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupia w 2014 roku

Data: 2015-07-07 12:06:03 Rozmiar: 167.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Słupia

Data: 2015-07-07 12:06:03 Rozmiar: 161.57k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 294
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-07-07 11:56:17
Czas publikacji: 2015-07-07 12:06:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak