Uchwały Rady Gminy Słupia 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała nr X/49/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru ławnika

Data: 2015-10-13 11:32:58 Rozmiar: 138.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr X/50/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Data: 2015-10-13 11:32:58 Rozmiar: 558.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr X/51/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

Data: 2015-10-13 11:32:58 Rozmiar: 437.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr X/52/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Nowa Krosnowa

Data: 2015-10-13 11:32:58 Rozmiar: 3.48M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/52/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku

Data: 2015-10-13 11:32:58 Rozmiar: 1.72M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/52/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku

Data: 2015-10-13 11:32:58 Rozmiar: 1.88M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/52/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku

Data: 2015-10-13 11:32:58 Rozmiar: 1.75M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/52/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku

Data: 2015-10-13 11:32:58 Rozmiar: 168.66k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/52/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 września 2015 roku

Data: 2015-10-13 11:32:58 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

Mapa zał. nr 1

Data: 2015-10-16 14:41:47 Rozmiar: 417.37k Format: .pdf Pobierz

Mapa zał. nr 2

Data: 2015-10-16 14:41:47 Rozmiar: 408.24k Format: .pdf Pobierz

Mapa zał. nr 3

Data: 2015-10-16 14:41:47 Rozmiar: 12.96M Format: .pdf Pobierz

Uzasadnienie w sprawie udziału społeczeństwa w opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Nowa Krosnowa

Data: 2015-10-22 12:09:37 Rozmiar: 646.06k Format: .pdf Pobierz

Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Nowa Krosnowa

Data: 2015-10-22 12:09:37 Rozmiar: 1.12M Format: .pdf Pobierz

Informacja o opublikowaniu

Data: 2015-11-05 13:21:06 Rozmiar: 11.39k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-10-13 09:30:55
Czas publikacji: 2015-11-05 13:21:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak