Uchwały Rady Gminy Słupia 

 

 

 

Załączniki

Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Oświaty Kultury i Sportu w Słupi i nadaniu ma statutu

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 272.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/56/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 156.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/57/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek od środków transportowych

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 264.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/58/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 325.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 365.87k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/60/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 531.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 377.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/62/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Słupia przez inne niż Gmina Słupia osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywnia

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 639.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/63/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 1.86M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIII/64/15 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego

Data: 2015-12-21 14:23:55 Rozmiar: 160.55k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 240
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nockowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2015-12-21 14:06:53
Czas publikacji: 2015-12-21 14:23:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak