Sesja XIV - 30 grudnia 2015 roku 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2016-2020

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 2.51M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XIV/66/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 3.78M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry w 2016 roku

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 185.36k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Słupia

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 192.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 615.54k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 752.65k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/71/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Słupia na 2016 rok

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 185.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 166.3k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/73/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 187.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/74/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia palnu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 185.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/75/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w w budżecie gminy na 2015 rok

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 317.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupia na lata 2016-2020

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 565.65k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIV/77/15 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

Data: 2016-01-19 11:09:34 Rozmiar: 275.96k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 232
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Słupia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Bachura
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nockowska
Czas wytworzenia: 2016-01-19 10:53:38
Czas publikacji: 2016-03-09 10:38:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak